Cea mai mare rețea europeană de IMM-uri TIC salută noi membri din regiunea Parteneriatului Estic

Cu sprijinul și facilitarea Programului EU4Digital, asociațiile care reunesc IMM-urile digitale din țările partenere din est s-au alăturat cu succes Alianței europene pentru IMM-uri digitale (DIGITAL SME) pentru un an cu abonament sponsorizat, începând din martie 2022.

Una dintre activitățile Programului EU4Digital a fost promovarea și extinderea rețelelor și platformelor UE către PaE, una dintre acestea fiind asociația UE de afaceri digitale – DIGITAL SME. Asociația numără peste 45.000 de IMM-uri din sectorul TIC, 450 de experți în grupuri de lucru și 30 de asociații naționale și regionale de IMM-uri din statele membre ale UE și țările învecinate.

După evenimentul promoțional al EU4Digital de la începutul lunii octombrie 2021, Alianța DIGITAL SME a atras un interes sporit în rândul asociațiilor de IMM-uri TIC din PaE care doresc să devină membri ai rețelei. Auzind nevoile și provocările părților interesate din PaE, EU4Digital, în numele Comisiei Europene, a decis să sprijine organizațiile PaE să se alăture la DIGITAL SME prin organizarea de consultări pe tot parcursul procesului de aderare și sponsorizarea primului an în calitate de membru.

Împreună cu DIGITAL SME, au fost identificați potențiali membri, ai căror activități sunt axate pe sprijinirea TIC și/sau a IMM-urilor digitale la nivel național. Începând cu martie 2022, organizațiile PaE selectate s-au alăturat rețelei UE ca o rețea non-formală a PaE, care va fi coordonată de Asociaţia Naţionala a Companiilor Private din domeniul TIC (ATIC) din Republica Moldova pentru a asigura o comunicare adecvată a membrilor.

De calitatea de membru vor beneficia asociațiile PaE din trei domenii principale: politici, rețele și finanțare. Membrii vor primi informații despre discuțiile legislative în curs de desfășurare și impactul acestora asupra IMM-urilor, standardele TIC pentru IMM-uri, precum și oportunitățile de finanțare. De asemenea, organizațiile vor fi invitate să participe la evenimente de rețea, ateliere de schimb de cunoștințe și cursuri de instruire organizate de Asociația DIGITAL SME.

În general, se preconizează că cunoștințele și noile instrumente dobândite vor împuternici asociațiile PaE să își extindă activitățile, să își consolideze capacitățile de susținători cheie ai IMM-urilor digitale în regiunea PaE și să sporească colaborarea transfrontalieră în regiune și cu UE.  În ceea ce privește imaginea de ansamblu, Programul EU4Digital consideră că o astfel de inițiativă va contribui la armonizarea piețelor digitale între UE și PaE.  Pentru a sprijini în continuare integrarea părților interesate din PaE cu rețelele și platformele UE, EU4Digital a pregătit un ghid, care oferă o imagine de ansamblu detaliată a posibilităților organizațiilor din PaE de a se alătura unor rețele și platforme UE specifice în domeniul inovației TIC. 

The post Cea mai mare rețea europeană de IMM-uri TIC salută noi membri din regiunea Parteneriatului Estic appeared first on EU4Digital.

Published
Categorized as Articole
Generated by Feedzy