Proiectul de ORDIN privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public.

Contact:  Cristina Ioniță,

telefon: 021.3072.543.
Afisat de la 19-04-2022 pana la 19-05-2022

Ordin

Referat de aprobare modificare OMS 509_2022

ANEXA ORDIN

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Published
Categorized as Articole