ANUNȚ- Programul întâlnirilor cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, precum și cu organizațiile patronale, sindicale și profesionale reprezentative din domeniile medicale vizate de proiectele de acte normative, organizate în vederea consultării/negocierii……

Calendarul întâlnirilor cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniile medicale vizate de proiectele de acte normative, organizate în vederea consultarii/negocierii referitoare la: Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi […]

Generated by Feedzy