Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului nr.6/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut.

Persoana de contact: Dr.Ximena Moldovan Telefon: 021.3072.591 Afisat la data 12.08.2022 Modif OMS nr 6   Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Published
Categorized as Articole

Studii de piață pentru licitații centralizate din fonduri PNRR

Ministerul Sănătății a publicat trei studii de piață pentru echipamentele și produsele medicale aferente achizițiilor centralizate care se vor derula în cadrul Componentei 12 – Sănătate, Planul Național de Redresare și Reziliență, după cum urmează: – I1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară – buget destinat achiziției centralizate… Continue reading Studii de piață pentru licitații centralizate din fonduri PNRR

Published
Categorized as Articole

Studii de piață in vederea realizarii unor licitații centralizate din fonduri PNRR

Ministerul Sănătății în calitate de Coordonator de Reforme și Investiții pentru Componenta 12 – Sănătate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru realizarea achizițiilor centralizate aferente investițiilor, solicita oferte pentru următoarele: – I1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară – buget… Continue reading Studii de piață in vederea realizarii unor licitații centralizate din fonduri PNRR

Published
Categorized as Articole

Proiectul de Ordin privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestațiile în domeniul sanatății publice efectuate la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică județene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Național de Sănătate Publică

Persoana de contact: Alina Dragomirișteanu Telefon: 021.3072.662 Afisat la data 11.08.2022 Proiect de modificare Ordin 208 8 aug.   Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Published
Categorized as Articole

Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Contact: Camelia Ileana Bunaciu Telefon: 0213072550 Contact: Costin Iliuță Telefon: 0213072517 Contact: Amalia Șerban Telefon: 0213072677 Contact: Toma Robert Călin Telefon: 0213072592 Contact: Iuliana Costin Telefon: 0213072603 Afisat la data: 10.08.2022 NF 10.08.2022 negru OG 10 august 2022 ora 12 negru Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresele: camelia.bunaciu@ms.ro… Continue reading Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Published
Categorized as Articole

Precizari

Pentru o corectă informare a populației, Ministerul Sănătății revine cu următoarele precizări:   1. Distribuirea de pastile de iodură de potasiu se face în scopul administrării la populația de până în 40 de ani NUMAI în caz de expunere după un incident nuclear. Este contraindicată administrarea preventivă a comprimatelor   2. Încă de la începutul… Continue reading Precizari

Published
Categorized as Articole

Prima ședință a grupului tehnic de lucru pentru elaborarea planului de măsuri necesare reformării asistenței medicale primare

Astăzi a avut loc prima ședință a grupului tehnic de lucru pentru elaborarea planului de măsuri necesare reformării asistenței medicale primare. Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală primară, atât preventive cât și curative, creșterea accesului populației la acest tip de servicii, reducerea birocrației și o politică pe termen mediu privind dezvoltarea resurselor umane în asistența medicală… Continue reading Prima ședință a grupului tehnic de lucru pentru elaborarea planului de măsuri necesare reformării asistenței medicale primare

Published
Categorized as Articole

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Contact: Mihaela Neciula Telefon: 0213072517 Afisat la data de 05.08.2022 Notă Fundamentare HG 720_2008 _04.08.2022 Proiect de modificare si completare a HG 720_2008_ 04.08.2022 Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: mihaela.nicula@ms.ro Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la… Continue reading Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Published
Categorized as Articole

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură

Contact: Mihaela Dumitrescu Telefon: 0213072588 Afisat la data de 04.08.2022 HG modif.HG 1016 din 20.07.2022 NF TASNAD_BORSEC_LACUL SARAT_MOINESTI_23.07   Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: mihaela.dumitrescu@ms.ro Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a… Continue reading Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură

Published
Categorized as Articole

Dezbatere publică în sistem de videoconferință joi, 4 august 2022, ora 15.00

Ministerul Sănătății organizează joi, 4 august 2022, ora 15.00, o dezbatere publică în sistem de videoconferință cu tema: proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017.           Solicitarea de înscriere la dezbatere… Continue reading Dezbatere publică în sistem de videoconferință joi, 4 august 2022, ora 15.00

Published
Categorized as Articole

Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative.

Contact:  Viorica Bugean, telefon: 021.3072.545. Afisat de la 07-01-2022 pana la 29-08-2022 Ordin Referat de aprobare Anexa Ordin Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro, Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului… Continue reading Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative.

Published
Categorized as Articole

Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

Contact:  Alina Dragomiristeanu, telefon: 021.3072.662 Afisat de la 28-07-2022 pana la 28-08-2022 ordin transport deseuri medicale REFERAT DE APROBARE Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro, Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului… Continue reading Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

Published
Categorized as Articole

Proiectul de Ordin al ministrului sănătății privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public.

Contact:  Cristina Ionita, telefon: 021.3072.543. Afisat de la 28-07-2022 pana la 28-08-2022 Ordin Referat de aprobare modificare OMS 509_2022 Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro, Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului… Continue reading Proiectul de Ordin al ministrului sănătății privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public.

Published
Categorized as Articole

Fonduri PNRR de peste 40 milioane de euro pentru centrele comunitare integrate

Ministerul Sănătății a publicat astăzi, 26 iulie 2022, Ghidul de finanțare pentru Centrele Comunitare Integrate aferent Componentei 12 – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.4: Centre Comunitare Integrate. Un număr de 200 de centre comunitare integrate vor fi construite /reabilitate/modernizate/extinse și/sau dotate în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).… Continue reading Fonduri PNRR de peste 40 milioane de euro pentru centrele comunitare integrate

Published
Categorized as Articole

Ghidul beneficiarului și anexele aferente pentru Componenta 12 – Sănătate, Investiția 1. 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.4: Centre Comunitare Integrate

Ghid finanțare Anexa 1 – cerere de finanțare Anexa 1.1 – Echipamente Anexa 2 – Manual inscriere proiecte Anexa 3 – Declaratia de eligibilitate Anexa 4 – Declarația privind eligibilitatea TVA Anexa 5 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Anexa 6 – Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei… Continue reading Ghidul beneficiarului și anexele aferente pentru Componenta 12 – Sănătate, Investiția 1. 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.4: Centre Comunitare Integrate

Published
Categorized as Articole

Investiții de peste 80 milioane euro în ambulatoriile de specialitate, cu bani din PNRR

Ministerul Sănătății a lansat în consultare publică astăzi, 25.07.2022, Ghidul solicitantului pentru selectarea a cel puțin 30 de Unități de asistență medicală ambulatorie printr-un apel deschis aferent Componentei 12 – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică 1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie. Cel puțin 30 de ambulatorii/unități medicale publice sau structuri publice… Continue reading Investiții de peste 80 milioane euro în ambulatoriile de specialitate, cu bani din PNRR

Published
Categorized as Articole

Proiectul de Ordin al ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Planului Național Generic de Pregătire și Răspuns la Evenimente Epidemiologice de Boală Transmisibilă de Importanță Națională.

Contact:  Moise Florache Tel: 021.3072.674 Afisat de la 06-01-2022 pana la 03-02-2022 ordin aprobare plan epidemio Referat de aprobare plan_ Plan general de măsuri pandemii MS-MAI Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro, Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de… Continue reading Proiectul de Ordin al ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Planului Național Generic de Pregătire și Răspuns la Evenimente Epidemiologice de Boală Transmisibilă de Importanță Națională.

Published
Categorized as Articole

Ghidul beneficiarului și anexele aferente pentru Componenta 12 – Sănătate, Investiția 1. 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie.

Ghidul beneficiarului – Apel ambulatorii Anexa 1 – cerere de finanțare Anexa 2 – Manual inscriere proiecte Anexa 3 – Declaratia de eligibilitate Anexa 4 – Declarația privind eligibilitatea TVA Anexa 5 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Anexa 6 – Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări… Continue reading Ghidul beneficiarului și anexele aferente pentru Componenta 12 – Sănătate, Investiția 1. 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie.

Published
Categorized as Articole

Proiectul de Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Contact:  Necula Mihaela Luciana, telefon 021.3072.517 Afisat de la 22-07-2022 pana la 22-08-2022 Ordin_protocoale terapeutice Referat_protocoale terapeutice Anexa_protocoale Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro, Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului… Continue reading Proiectul de Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Published
Categorized as Articole

Proiecte de peste 150 milioane de Euro destinate reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale (IAAM) în unități medicale, cu fonduri din PNRR 

Ministerul Sănătății a lansat Ghidul solicitantului pentru investiții în dotarea spitalelor publice cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale aferent Componentei 12 – Sănătate, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale Această componentă din Planul Național de Redresare și Reziliență… Continue reading Proiecte de peste 150 milioane de Euro destinate reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale (IAAM) în unități medicale, cu fonduri din PNRR 

Published
Categorized as Articole

Ghidul beneficiarului și anexele aferente pentru Componenta 12 – Sănătate, Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

Ghidul Beneficiarului Anexa 1 – cerere de finanțare Anexa 2 – Manual inscriere proiecte Anexa 3 – Declaratia de eligibilitate Anexa 4 – Declarația privind eligibilitatea TVA Anexa 5 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Anexa 6 – Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări Anexa 7 –… Continue reading Ghidul beneficiarului și anexele aferente pentru Componenta 12 – Sănătate, Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

Published
Categorized as Articole

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind recunoaşterea Asociaţiei Dăruieşte Aripi ca fiind de utilitate publică.

Contact:  Mihaela Dumitrescu telefon: 021/3072588. Afisat de la 21-07-2022 pana la 21-08-2022 HG NF Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro, Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Published
Categorized as Articole

Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea a 8 funcții publice de execuţie vacante la Direcția generală juridică:

consilier juridic clasa I, grad profesional principal – Direcția generală juridică, Serviciul contencios administrativ consilier juridic clasa I, grad profesional principal – Direcția generală juridică, Serviciul contencios administrativ consilier juridic clasa I, grad profesional superior – Direcția generală juridică, Serviciul contencios administrativ consilier juridic clasa I, grad profesional superior – Direcția generală juridică, Serviciul avizare… Continue reading Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea a 8 funcții publice de execuţie vacante la Direcția generală juridică:

Published
Categorized as Articole

proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor de funcţionare și autorizare a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu.

Contact:  Mihaela Dumitrescu, telefon 021.307.25.88. Afisat de la 31-08-2022 pana la 31-08-2022 Ordin de modificare a ordinului 318_denumiri corecte referat pentru modificarea ordinului 318 din 2003_corectare directii Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro, Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi… Continue reading proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor de funcţionare și autorizare a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu.

Published
Categorized as Articole

Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative.

Contact:  Mihaela Dumitrescu, telefon 021.307.25.88. Afisat de la 21-07-2022 pana la 21-08-2022 253_modificat_autorizatie DSP_denumiri corecte directii referat pentru modificarea ordinului 253 din 2018 Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro, Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii… Continue reading Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative.

Published
Categorized as Articole
Generated by Feedzy