Proiectul de Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 112/2007 privind criteriile de performanta în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen.

Contact: Iuliana Costin,

telefon: 021.3072.605.

Afisat de la 15-04-2022 pana la 15-05-2022

OMS 112 prelungire evaluare manageri spitale 2022

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Published
Categorized as Articole